Kontaktformulär

ToP’s Estates

ToP´s Estates AB är ett företag som äger, förvaltar och hyr ut fastigheter och lokaler.
Våra lokaler är belägna i södra Stockholm i Tullinge och består av två fastigheter med varierande
storlek och innehåll.
Generellt kan man säga att det sitter garageportar i samtliga lokaler stora nog för en lastbil och det sitter
energibesparande luft/luft värmepumpar i varje lokal.
Lokalerna ligger 400m från Huddingevägen och vi ser med tillförsikt på den nya anknytningen som kommer till E4’an och 73an.